Karate klub Slávia UPJŠ Košice

Kontakt

Telefónny kontakt nájdete v položke Tréneri .

Mailová adresa: karate.upjs@gmail.com

© 2009-2010 Karate klub Slávia UPJŠ Košice
Karate klub Slávia UPJŠ Košice